Regulamin miedzynarodowego przewozu osob autokarem BussPass

BussPass Regulamin międzynarodowego przewozu osób autokarem

Regulamin przewoźnika autokarowego BussPass

 1. Definicje
  • Przewoźnik - firma BussPass.
  • Pasażer - osoba korzystająca z usług przewoźnika.
  • Bilet - dokument uprawniający do skorzystania z usług przewoźnika.
 2. Zakup biletów
  • Bilety można nabyć na stronie internetowej przewoźnika, w punktach sprzedaży lub bezpośrednio u kierowcy.
  • Bilety są imienne i nieprzenaszalne.
  • Pasażer jest zobowiązany do posiadania ważnego biletu na całą trasę podróży.
 3. Rezerwacje i zmiany
  • Rezerwacje można dokonać na stronie internetowej przewoźnika lub telefonicznie.
  • Zmiany w rezerwacjach są możliwe, o ile przewoźnik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
  • Opłaty za zmiany rezerwacji mogą być pobierane zgodnie z cennikiem przewoźnika.
 4. Bagaż
  • Pasażer może przewozić jeden bagaż główny oraz jeden bagaż podręczny bez dodatkowych opłat.
  • Przewoźnik może odmówić przewozu nadmiernego bagażu lub pobierać dodatkowe opłaty.
 5. Odpowiedzialność przewoźnika
  • Przewoźnik odpowiada za opóźnienia, utratę lub uszkodzenie bagażu, o ile zostanie powiadomiony przez pasażera.
  • Przewoźnik może ograniczyć swoją odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Odpowiedzialność pasażera
  • Pasażer jest odpowiedzialny za posiadanie ważnych dokumentów podróży.
  • Pasażer jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone innym pasażerom lub mieniu przewoźnika.
 7. Zasady przewozu zwierząt
  • Zwierzęta mogą być przewożone wyłącznie w przypadku posiadania przez pasażera odpowiedniej klatki lub transporterów oraz ważnych dokumentów zdrowia zwierzęcia.
  • Przewoźnik może odmówić przewozu zwierzęcia, jeśli stanowi zagrożenie dla innych pasażerów lub może uszkodzić mienie przewoźnika.
 8. Bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów
  • Pasażerowie są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz przepisów porządkowych obowiązujących na pokładzie autokaru.
  • Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu osobom nietrzeźwym, agresywnym lub stwarzającym zagrożenie dla innych pasażerów.
 9. Reklamacje
  • Reklamacje należy zgłaszać na piśmie w ciągu 14 dni od zakończenia podróży.
  • Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 10. Postanowienia końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium, na którym świadczone są usługi przewoźnika.
  • Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronie internetowej przewoźnika.