Prawa podróżnych w autobusach i autokarach na terenie UE

31-05-22 | Autor @BussPass
Prawa pasazerow podrozujacych autobusem lub autokarem na terenie Unii Europejskiej

Podróżując po terytorium UE, masz szereg praw i zabezpieczeń prawnych. Obejmują one prawo do wsiadania i wysiadania z autobusu w dowolnym momencie, do godnego traktowania i do niedyskryminowania. Powinieneś także mieć możliwość korzystania z telefonu komórkowego bez ponoszenia dodatkowych opłat, a także musisz mieć prawo do siedzenia tam, gdzie chcesz (chyba że narusza to przepisy przeciwpożarowe).

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, powinieneś skontaktować się z krajowym organem ds. transportu w Twoim kraju. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, można złożyć skargę do lokalnego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. W niektórych przypadkach można również wystąpić na drogę sądową.

Prawa pasażerów w transporcie zbiorowym na obszarze Unii Europejskiej

Pasażerom przysługuje szeroki zakres praw, od ochrony przed dyskryminacją po prawo do odszkodowania w przypadku naruszenia ich praw. Transport zbiorowy jest ważnym obszarem ochrony praw pasażerów. Mogą one obejmować prawa pasażerów w zakresie dostępu do usług transportowych i ich jakości, np. dostępu do miejsc dla wózków inwalidzkich w transporcie publicznym lub dostępnych pojazdów i urządzeń w transporcie prywatnym.

Może to także oznaczać, że pasażerowie mają prawo do tego, by towarzyszyła im wybrana przez nich osoba, w tym członkowie rodziny i przyjaciele.

Ważne jest, aby organizacje świadczące usługi transportu zbiorowego, w tym korporacje taksówkowe i autobusowe, zapewniały przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących praw pasażerów. Wszelkie naruszenia powinny być szybko i skutecznie eliminowane, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień lub niedogodności dla pasażerów.

Jakie prawa mają pasażerowie podróżujący autobusem lub autokarem na terenie Unii Europejskiej?

Pasażerom podróżującym autobusem lub autokarem na terenie UE przysługują pewne prawa. Po pierwsze, są chronieni przez prawo UE. Oznacza to, że mają prawo do takiego samego traktowania, jak np. pasażer lotu lotniczego. Muszą być traktowani z szacunkiem i godnością, muszą mieć dostęp do jedzenia i picia, odpowiednich miejsc siedzących, ogrzewania i urządzeń sanitarnych. Mają też prawo do tego, by nie być dyskryminowanymi ze względu na narodowość lub cel podróży.

Mogą także poprosić o pomoc, jeśli na pokładzie autobusu lub autokaru wystąpi problem, np. jeśli poczują się źle lub będą chcieli skorzystać z toalety. Jeśli ktoś się nad nimi znęca lub zachowuje się obraźliwie, pasażerowie mogą zgłosić to kierowcy lub innym pasażerom.

Pasażerowie mają także prawo do odszkodowania w przypadku choroby lub śmierci spowodowanej naruszeniem zasad bezpieczeństwa związanych z podróżą (np. niebezpieczną jazdą).